Par LIONS kustību
  - LIONS kustības mērķi
  - Ētikas kodekss
  - LIONS kustības vēsture
  - Kas ir LIONS?
Latvijas Zona
Klubi
LEO
Labdarība
Jauniešu apmaiņa
Ziņas
Dokumenti
Galerijas

Partneri
Saites

 

LIONS vai Lauvas ir starptautiska labdarības organizācija, kas vieno ap 1,3 miljons biedrus, vīriešus un sievietes 202 valstīs un ģeogrāfiskos reģionos, kuri strādā kopā lai risinātu sabiedrības problēmas gan vietējā reģionā, gan visā pasaulē.

 LIONS ir atpazīstami visā pasaulē ar savu palīdzību cilvēkiem ar redzes traucējumiem un akliem cilvēkiem. Dodot gaismu pretstatā tumsai daudziem neredzīgajiem visā pasaulē, Lauvas ir dibinājušas lielāko skaitu acu centru (banku) visā pasaulē, veicot dziļus pētījumus akluma cēloņu izpētē, organizējot briļļu atkārtotu nonākšanu apritē un palīdzot cilvēkiem ar redzes defektiem attīstīt iemaņas lai dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi.

Lauvas darbojas arī jaunatnes programmās un palīdz jauniešiem visā pasaulē. LEO klubi dod iespēju jauniešiem vecumā no 12 līdz 28 gadiem kalpot sabiedrībai un izjust biedriskuma garu ar vienaudžiem. Starptautiskās Lauvu kustības Jauniešu apmaiņas programma dod iespēju katru gadu 3 000 līdz 4 000 jauniešiem ceļot uz ārzemēm, kur viņi dzīvo ģimenēs un iepazīstas ar citu tautu atšķirīgo kultūru.

 Created by MB Studija 2007