Par LIONS kustību
  - LIONS kustības mērķi
  - Ētikas kodekss
  - LIONS kustības vēsture
  - Kas ir LIONS?
Latvijas Zona
Klubi
LEO
Labdarība
Jauniešu apmaiņa
Ziņas
Dokumenti
Galerijas

Partneri
Saites

 LIONS kustības vēsture

1917. gads 7. jūnijs      Pirmā sapulce Čikāgā (ASV), pēc Melvina Džona (Melvin Jones) iniciatīvas, lai organizētu jaunu asociāciju. Tiek pieņemta vienas dalībnieku grupas nosaukums Association of Lions Clubs

1917. gads 8. okt.        Pirmā nacionālā konvencija Dallasā (ASV). Piedalās 22 klubi .Par pirmo prezidentu ievēl Dr.Vudu (Woods). Pieņem konstitūciju, ētikas kodu.

1918                            Sāk publicēt Lions žurnālu ( Lions Magazine )

1919                            Čikāgas (ASV) nacionālajā konvencijā tiek pieņemts LIONS atšifrējums Liberty Intelligence Our Nations Safety

1920                            Nodibināts pirmais klubs ārpus ASV - Kanādā

1921                            Apstiprināta emblēma.

1925                            Nacionālajā konvencijā Helēna Kellere ( Helen Keller ) aicina Lions cīņā pret aklumu.

1926                            Nodibināts pirmais Lions klubs Ķīnā

1927                            Nodibināts pirmais Lions klubs Meksikā

Savos 10 pastāvēšanas gados asociācijā ir 2 200 klubu un 80 000 biedru

1935                            Nodibināts pirmais Lions klubs Panamā

1940                            Nodibināts pirmais Lions klubs Kubā

1945                            Lions aktīvi piedalās Sanfrancisko Konferencē, kuras mērķis ir dibināt Apvienoto Nāciju Organizāciju

1947                            Nodibināts pirmais Lions klubs Austrālijā
Starptautiskais Lions klubs ir Apvienoto Nāciju Organizācijas  ekonomisko un sociālo komitejas konsultatīvais biedrs.

1948                            Nodibināts pirmais Lions klubs Eiropā – Zviedrijā,pēc dažām
dienām Šveicē

1954                            Moto „Mēs kalpojam” ( „We Serve” ) pieņemts konventā Ņujorkā.

1957                            Tiek nodibināts pirmais LEO klubs ASV.

1961                            Mūžībā aiziet Melvins Džons

1967                            LEO klubi tiek noteikta, kā viena no Lions programmām

1968                            Nodibināts  LCIF – Starptautiskā Lions kluba fonds

1972                            Asociācijas biedru skaits sasniedz 1 miljonu

1987                            Internacionālās konvencijas laikā Taipejā ( Taivāna ) tika mainīti Lions statūti, svītrojot vārdu „vīrietis”, kā nosacījumu piederībai organizācijā, tā mudinot arī sievietes pievienoties Lions kustībai.

1989                            Nodibināti pirmie klubi Austrumeiropā – Ungārijā, Polijā, Igaunijā, Čehijā.

1990                            Nodibināts pirmais  klubs Krievijā

1992. gada 10. jan.      Nodibināts pirmais Lions klubs Latvijā LC „Rīga”


 

 Created by MB Studija 2007