Par LIONS kustību
  - LIONS kustības mērķi
  - Ētikas kodekss
  - LIONS kustības vēsture
  - Kas ir LIONS?
Latvijas Zona
Klubi
LEO
Labdarība
Jauniešu apmaiņa
Ziņas
Dokumenti
Galerijas

Partneri
Saites

 

LIONS KUSTĪBAS MĒRĶI:

LIONS biedru darbības mērķus un uzdevumus ieskicē un nosaka LCI pamatidejas un būtība. Paša kluba izvēle ir, kā izmantot un pielietot kopējās nostādnes atsevišķu mērķu sasniegšanai.

RADĪT un veicināt saprašanās garu pasaules tautu starpā.

VEICINĀT prasmīgus valsts pārvaldes un pilsonības principus.

Aktīvi INTERESĒTIES par sabiedrības pilsonisko, kultūras, sociālo un tikumisko labklājību.

VIENOT klubus draudzības, biedriskuma un savstarpējās saprašanās garā.

NODROŠINĀT atklātu diskusiju par visām publiski svarīgām aktualitātēm, tomēr kluba sanākšanas reizēs atturēties no politikas un sektantiskas reliģijas apspriešanas.

IEDROŠINĀT labdarībai gatavas personas kalpot sabiedrībai bez personiskas finansiālas ieinteresētības, un virzīt augstus ētiskos standartus tirdzniecībā, rūpniecībā un citās sfērās, gan valsts, gan privātajā sektorā.


 

 Created by MB Studija 2007