Par LIONS kustību
Latvijas Zona
  - Ziņas
  - Konvents
  - Zonas vadītājs
Klubi
LEO
Labdarība
Jauniešu apmaiņa
Ziņas
Dokumenti
Galerijas

Partneri
Saites

 

LCI Latvijas Zona (bijušais distrikts 127)

 

Zonas vadītājs                         Evita Česka
       LC Rīgas Liepa
                                               E-mail: evita.ceska@gmail.com        

Zonas vadītāja vietnieks           Oskars Skara
       LC Rīga
                                               E-mail: oskarsskara@gmail.com      

Bijušais zonas vadītājs             Andris Urbāns
                                              LC Rīga
                                              E-mail: andris.urbans@gmail.com

Sekretārs                                Dita Gurtlava
                                       LC Riga Centennial
                                               E-mail: dita.gutlava@gmail.com                                                                                                                                                                                                          Mantzinis        Zigmunds Klīvis                                                                                                                                LC Jūrmala


                           

Zonas koordinators 

LCI pārstāvis                          Per K. Christensen
                                               tel.: + 45 2259 4733                                             
                                               E-mail: pkc@rentnordjysk.dk      


 Zonā ietilpst 6 klubi.

 Created by MB Studija 2007