Par LIONS kustību
Latvijas Zona
  - Ziņas
  - Konvents
  - Zonas vadītājs
Klubi
LEO
Labdarība
Jauniešu apmaiņa
Ziņas
Dokumenti
Galerijas

Partneri
Saites

 

LCI Latvijas Zona (bijušais distrikts 127)

 

Zonas vadītājs                         Andris Urbāns   
  LC Rīga
                                               tel.: +371 27 135 177
                                               E-mail: andris.urbans@gmail.com
      

Zonas vadītāja vietnieks          Evita Česka
       LC Rīgas Liepa
                                               tel.: +371 26 964 945
                                               E-mail: evita.ceska@gmail.com      

Bijušais zonas vadītājs            Elizabete Pumpure
                                              LC Riga Centennial
                                              tel.: +371 20 254 302
‌                                              E-mail: pumpure.elizabete@gmail.com

Sekretārs                                Evita Česka
                                       LC Rīgas Liepa
                                               tel.: +371 26 964 945
                                               E-mail: evita.ceska@gmail.com

Zonas koordinators 
LCI pārstāvis                          Heiko Dallmann 
                                               tel.: +49 171 6413628                                              
                                               E-mail: heiko.dallmann@web.de       


 Zonā ietilpst 7 klubi (71 LIONS biedri) un viens LEO klubs

 Created by MB Studija 2007