Par LIONS kustību
Latvijas Zona
  - Ziņas
  - Konvents
  - Zonas vadītājs
Klubi
LEO
Labdarība
Jauniešu apmaiņa
Ziņas
Dokumenti
Galerijas

Partneri
Saites

 

LCI Latvijas Zona (bijušais distrikts 127)

 

Zonas vadītājs                        Zigurds Beinerts
Klubs                                       LC Rīga
                                               tel.: 29 285 525
                                               E-mail: zigurdsb@inbox.lv

Zonas vadītāja vietnieks         Ventis Mikuda
Klubs                                      LC Alūksne

Bijušais zonas vadītājs          Modris Zvirbulis
Klubs                                       LC Valmiera
                                               tel.: 29 411 432
                                               E-mail: modriszvz@inbox.lv

Sekretārs                                Diāna Ēlerte
Klubs                                       LC Rīgas Liepa
                                               tel.: 26512217
                                               E-mail:  info@lionsclubs.lv

Zonas koordinators 
LCI pārstāvis                          Fabians Rušs 
                                               tel.: +49 (1 63) 4 84 66 69                                              
                                               E-mail: raruesch@online.de         


 Zonā ietilpst 6 klubi (98 LIONS biedri) un viens LEO klubs

 Created by MB Studija 2007