Par LIONS kustību
  - LIONS kustības mērķi
  - Ētikas kodekss
  - LIONS kustības vēsture
  - Kas ir LIONS?
Latvijas Zona
Klubi
LEO
Labdarība
Jauniešu apmaiņa
Ziņas
Dokumenti
Galerijas

Partneri
Saites

 

 

LIONS ĒTIKAS KODEKSS:

LIONS ētikas kodekss satur vadlīnijas, pēc kurām katrs indivīds var noteikt savu vērtību mērauklu, kalpojot LCI mērķu īstenošanā.

PARĀDĪT savu uzticību nospraustajam mērķim, realizējot to līdz galam, tādejādi apstiprinot sniegto pakalpojumu kvalitāti un augsto reputāciju.

TIEKTIES pēc panākumiem savā darbībā un uzskatīt, ka atzinība par to nav kā apbalvojums par paveikto. Saņemt taisnīgu apbalvojumu vai atzinību par veikto darbu, bet nepieņemt apbalvojumus vai cita veida atzinību par darbu, kas nav veikts paša spēkiem.

ATCERĒTIES, ka attīstot savu biznesu nav nepieciešams iznīcināt citus, jābūt lojālam pret klientiem, kā arī patiesam pašam pret sevi.

IKREIZ, kad rodas šaubas par savas darbības taisnīgumu un tikumību attiecībā pret citiem, kliedēt šis šaubas pirmkārt sevī.

UZSKATĪT draudzību kā mērķi, bet ne līdzekli. Uzskatīt, ka īsta draudzība eksistē nevis uz sniegtā pakalpojuma pamata, bet gan, ka īsta draudzība neko neprasa, bet gan pieņem pakalpojumus tādā pašā garā, kā tie tiek pasniegti.

Kā savas nācijas un sabiedrības pilsonim, sniedzot savus pakalpojumus VIENMĒR paturēt prātā savas saistības, pierādot savu nelokāmo lojalitāti vārdos, darbos un rīcībā, atvēlot tam savu brīvo laiku, darbu un līdzekļus.

PALĪDZĒT citiem sniedzot līdzjūtību bēdās, palīdzību vājākajam un materiālo palīdzību trūkumcietējiem.

BŪT uzmanīgam attiecībā uz kritiku un devīgam slavējot, tādejādi veicinot attīstību un negraujot paveikto.


 

 Created by MB Studija 2007