Par LIONS kustību
Latvijas Zona
Klubi
LEO
Labdarība
Jauniešu apmaiņa
Ziņas
  - Ziņas Latvijā
  - Klubu ziņas
Dokumenti
Galerijas

Partneri
Saites

 
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50  51-57
Lūdzu atbalstīsim biedrības "Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem " vasaras rehabilitācijas programmas projekta īstenošanu bērniem, jauniešiem ar invaliditāti-kustību traucējumiem "SAPŅU DARBNĪCA".
LIONS Latvijas zonas sanāksme norisinājās 2009. gada 5. decembrī.
Sadarbībā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (RPIVA) šobrīd norisinās konkurss Lions Starptautisko apmaiņu programmas dalībnieka atlasei uz nometni 2010.gada vasarā Šveicē. RPIVA studenti ir aicināti iesniegt savas domas par tēmu "Veidojam pasauli kopā – Latvijas un Šveices jauniešu sadarbība".
Šā gada augustā divi jaunieši no Valmieras tika uzaicināti piedalīties Fultona piedzīvojumu nometnē burājot gar Dānijas krastiem. Dalība šajā Starptautiskajā Lauvu nometnē bija iespējama pateicoties Haraldam Drāgeram un Vācijas Lauvām. Dārta stāsta par neaizmirstami pavadīto laiku.
Fotoizstāde "Liepāja caur bērnu acīm" būs apskatāma Liepājas Olimpiskajā centrā no šā gada 21. augusta līdz 10. septembrim.
LIONS Latvijas Zonas Konvents notiks 2009. gada 9. maijā, viesu namā "Aitiņlauvas". Tuvāka informācija pie LC Rīga prezidenta Gata Zariņa.
Šā gada 21. martā pl. 11:00 Rīgā tiek organizēta Latvijas LCI Zonas sapulce.
Šā gada 19.decembrī viesnīcā Wolmar Valmieras Lauvām un Lauvēniem būs Ziemassvētku balle, uz kuru aicināti arī pārējie Latvijas Lauvas. Lūdzam par dalību ziņot laicīgi LC "Valmiera" prezidentam Jānim Kiļupam (janis@papirabirojs.lv; 29213053). Dalības maksa 30,- LVL no cilvēka.
Zonas sanāksme pirmo reizi tika rīkota kā forums, lai nodrošinātu zināšanu apmaiņu un iegūšanu Lauvu klubu starpā. Zonas vadība aicina katru klubu izrunāt zonas sapulces laikā pārrunātos jautājumus. Visi aicināti iepazīties ar sanāksmes protokolu.
Zonas sapulce Rīgā, 2008. gada 15. novembrī
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50  51-57

 Created by MB Studija 2007